Kalite ve Güvene Atılan İmza
+90 555 88 777 88

İngiltere Vatandaşlığı Hakkı

İngiltere Vatandaşlık Hakkı

İngiliz Vatandaşlığı tıpkı diğer ülke vatandaşlıkları gibi iki şekilde alınabilir. Doğumla gelen vatandaşlık ya da sonradan kazanılan vatandaşlık.

Doğumla Kazanılan İngiltere Vatandaşlığı

1983 yılına kadar İngiltere'de doğan herkes direkt olarak ülkenin vatandaşı sayılıyordu. Ayrıca İngiliz Vatandaşı erkek bireylerin İngiltere dışındaki ülke topraklarında doğan erkek çocuklarına da vatandaşlık hakkı tanınıyordu. Ancak bu durumun yaygınlaşması ve çocuklarının İngiliz Vatandaşı olması için birçok kişi İngiltere topraklarında doğum yapmaya başlamasına neden oldu.

İngiliz Hükümeti yaygınlaşan bu durumu engellemek adına bir yasa çıkardı. Çıkan yasa gereğince; İngiltere'de doğan çocuğun vatandaş sayılabilmesi için mutlak suretle ebeveynlerinden birinin İngiliz Vatandaşı olması şartı getirildi. Eğer evlilik dışı doğan bir çocuk ise bu durumda annenin mutlaka İngiliz Vatandaşı olması zorunlu tutuldu. Ancak ve ancak bu koşulda İngiltere'de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanınmış oldu.

Sonradan Kazanılan İngiltere Vatandaşlığı

Sonradan Kazanılan İngiliz Vatandaşlığı için kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. İngiltere Vatandaşlık işlemleri için farklı başvuru türleri vardır. Kişi vatandaşlık hakkını; Çalışma Vizesi, Ankara Antlaşması veya Aile Birleşimi gibi konular üzerinden elde edebilmektedir. Tüm bu türlerin ortak özelliği 5 yıl süre ile aynı konumunda İngiltere kalmak ve 450 günden daha uzun süre ülkeyi terk etmemiş olmaktır. 

Kişinin İngiliz Vatandaşlığı Başvuru Hakkı elde edebilmesi için yerine getirmesi gereken bazı temel kriterler bulunmaktadır.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az 5 yıl süre ile İngiltere'de yaşamış olmak ve bu süre zarfında 450 günden daha uzun süre ülkeyi terketmemiş olmak
 • Vatandaşlık başvurusu takip eden önce yıl içerisinde oturum hakkına sahip olmak ve bu 1 yıl içerisinde 90 günden daha uzun süre ülkeyi terk etmemiş olmak
 • Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak
 • İngilizce, İskoçca ve Gallerce dillerinden en az birini çok iyi derece biliyor ve bunu resmi olarak kanıtlıyor olmak gibi kriterler yer almaktadır.

İngiltere - Türkiye Ankara Antlaşması/ ECAA Vizesi

Türkiye Cumhuriyeti 1963 yılında dönemin Pazar ortakları konumundaki Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Ankara Antlaşması'na imza atmıştır. Türkiye'nin başkenti Ankara'da imzalanan antlaşma, taraf ülkelerin vatandaşlarına o dönemin kanun, yönetmelik ve uygulamalarının (ilerleyen dönemlerde de değişmemek kaydıyla) sağladığı hakları kullanma şansı vermektedir.   
ECAA ya da 
Ankara Antlaşması Vizesi, bu antlaşma çerçevesinde şekillenmiş olup, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı'nda kendi işini kurma ve İngiltere'de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

Ankara Antlaşması Vizesi Hangi Ülkeleri Kapsar? 

Ankara Antlaşması Vizesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlarını kapsamaktadır. Ancak Romanya ve Bulgaristan AB ülkeleri arasında yer aldığı için Ankara Antlaşması vizesi şuanda sadece antlaşmanın tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pratik olarak uygulanmaktadır.

Ankara Antlaşması Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

İngiltere'de iş kurmak ya da kendi işini yapmak isteyen 18 yaşını aşmış ve yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıECAA - Ankara Antlaşması İngiltere vizesine müracaat edebilirler.
Ankara Antlaşması İngiltere vizesi müracaat eden şahıslar İngiltere'de iş yeri açma, işçi çalıştırma mecburiyetinde değildirler. Şahıslar eğitimini aldıkları veya meslek edindikleri iş alanında çalışabilirler. Örneğin; Ankara Antlaşması vizesi için müracaat eden şahıslar, İnşaat ofisi ya da mağaza açabileceği gibi İngiltere'de ikamet ettiği adresi göstererek pazarlama, şoförlük gibi hizmetler de verebilir. Fakat bu şahıslar İngiltere vize müracaatında beyan ettikleri işi yapmakla mükelleftir.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile Hangi Haklar Kazanılır?

 • Ankara Antlaşması Vizesine sahip olan şahıslar İngiltere Devleti'nde yerleşik yaşama hakkına sahip olurlar.
 • ECAA Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere'ye yerleşen kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında götürebilirler. Aile bireyleri kişinin vize başvurusunda beyan ettiği mesleği yapmakla yükümlü değildir. İstedikleri diğer bir alanda çalışabilirler.
 • Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere'ye yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.
 • İngiltere Birleşik Krallığı Ankara Antlaşması Vizesi sahibi şahıslara, kendi vatandaşlarına sunduğu ücretsiz ve sağlık gibi haklardan faydalanma hakkı sağlamaktadır.
 • ECAA Ankara Antlaşması Vizesi sahibi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İngiltere'de kendi işini kurabilir ya da orada devam eden bir işe katılabilirler.
 • Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere'ye yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.
 • Ankara Antlaşması vizesinde stand- still (değiştirilemez) kuralı bulunmaktadır. Yani Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere Vatandaşlığı'na geçen ya da otum hakkı elde eden kişilere ilişkin uygulamalar herhangi bir şekilde ya da koşulda değiştirilemez.

Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere Vatandaşlığı Alınır mı?

Ankara Antlaşması Vizesi sahibi şahıslar İngiltere'ye yerleştikten sonra başlangıçta 1 yıl devamında ise 3 olmak üzere toplam 4 yıl çalıştıktan sonra, süresiz oturum için müracaat edebilirler. Süresiz oturum hakkı elde eden şahısların vize müracaatı esnasında beyan ettikleri işi yapma mecburiyeti yoktur. Böylece şahıs, başka bir işte ya da hem kendi işinde hem de başka bir işte çalışma hakkına sahip olur.
Ankara Antlaşması Vizesi sahipleri, İngiltere'ye yerleştikten 5 yıl sonra 
İngiltere Vatandaşlığı için müracaat ederek İngiliz Pasaportu alma hakkı kazanır.

ECAA- Ankara Antlaşması Vizesi Başvurusu

Ankara Antlaşması Vizesine müracaat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları müracaatlarını Türkiye'den ya da İngiltere'den (turistik, öğrenci, ticari vize gibi herhangi biri ile seyahat ettiği zamanlarda) gerçekleştirebilirler. 
Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere Vatandaşlığı'na geçmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Türkiye'den yapacakları vize müracaatlarını, gerekli evrakları temin ettikten İngiltere Konsolosluğu, 
İngiltere Ankara Büyükelçiliği ya 
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu aracılığı ile gerçekleştirebilirler.
Herhangi bir sebeple yaptıkları İngiltere seyahatleri esnasında Ankara Antlaşması Vizesine müracaat edecek olan şahıslar ise İngiltere'de üçüncü ülke vatandaşlarına hizmet eden ilgili kurumlardan yardım alabilmektedir. 
Ankara Antlaşması Vizesi için müracaat eden şahıslar red cevabı ile karşılaştıkları takdirde, İç İşleri Bakanlığı red gerekçelerini müracaat sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Başvuru sahibi red gerekçeleri kendisine ulaştığı tarih itibarıyla 28 gün içerisinde itiraz edebilmektedir.

Ankara Antlaşması Vizesi için Hangi Evraklar Sunulmalıdır?

 • Ankara Antlaşması, İngiltere Vizesi'ne müracaat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları aşağıda belirtilen evrakların asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmelidir.- Ankara Antlaşması Vizesi için müracaat eden şahsın İngiltere'de yapmak istediği işin niteliği ve bu işteki kişisel pozisyonunun detaylarını açıklandığı bir iş planı (iş teklifi için niyet mektubu)
 • Vize için müracaat eden şahsın, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gerçekçi ve gerekçeli olarak gösteren tahmini kazanç planlarını tatmin edici nitelikte beyan eder belge,
 • ECAA – Ankara Antlaşması vizesi için müracaat eden şahsın İngiltere'de yapacağı işi herhangi başka bir işte çalışmadan finanse edecek ekonomik yeterlilikte olduğunu kanıtlayan son 3 aylık banka hesap dökümlerinin orjinalleri ve kopyaları,
 • Ankara Antlaşması Vizesi için müracaat eden şahsın beyan ettiği işi yapacak yetkinliğe sahipolduğunu gösteren meslek ve eğitim belgelerinin orjinalleri ve kopyaları, 
 • Şahıs devam eden bir işe katılacak ise, işin son 2 yıllık banka hesap dökümleri ile kişinin işe katılma gerekçelerini ifade eder,
 • Müracaat sahibi şahıs eğer iş satın alacak ise, satın alınacak işin son 2 yıllık banka hesap dökümleri,
 • ECAA – Ankara Antlaşması Vizesi için müracaat eden şahsın İngiltere'de yapacağı işi herhangi başka bir işte çalışmadan finanse edecek ekonomik yeterlilikte olduğunu kanıtlayan son 3 aylık banka hesap dökümlerinin orjinalleri ve kopyaları gibi evraklar sunulmalıdır.

Uyarı!: Ankara Antlaşması Vizesi Başvuruları için belirtilmesi gereken bir husus vardır. Başvuru sahibinden Üniversitesi Diploması zounlu olarak talep edilmemektedir. İlkokul mezunu dahi olsa kişi, Ankara Antlaşması Vizesi'ne başvuruda bulunabilir. Bu noktada önemli olan başvuru sahibinin eğitim durumu değil, işini vaad ettiği şekilde yapabilmesidir.

GoldMark Investment © Copyright 2021
System is Created by WebEvim